Where Technology is Driving Business Transformation

Diensten

Technologie gedreven disruptie en transformatie

We helpen met het ontwerpen én implementeren van middellange-termijn strategieën voor organisaties. Technologie is in alle industrieën een ‘disrupter’, maar ook een ‘enabler’ voor business transformatie. 

De kernactiviteiten van TecnoFuture bestaan uit:
 • Kennisontwikkeling
 • Valorisatie
 • Business Development & Innovatie
 • Internationalisering
 • Marketing en Promotie

Kennisontwikkeling

Binnen de activiteit kennisontwikkeling staat toegepast onderzoek, kennisdeling en ontwikkeling van innovatieve producten centraal. Hiertoe initieert TecnoFuture kennisontwikkeling om doorbraak projecten te realiseren. Dit doe wij door het faciliteren van kenniscoalities. Wij zoeken samen met kennisinstellingen en ondernemers, naar samenwerkingsmogelijkheden rondom kennisvragen. Daarnaast proberen wij ecosystemen te creëren en bedrijven, industrieën te verbinden om zo onderzoek en samenwerking te bevorderen.


Valorisatie

Binnen de activiteit valorisatie wil TecnoFuture zich inzetten om meer start-ups te initiëren. TecnoFuture biedt ondersteuning zodat een goed idee of kennis zich vertaalt in een concreet nieuw bedrijf. En het dus van kennis naar kunde en omzet komt. TecnoFuture wil nieuwe projecten ontwikkelen waarbinnen ondernemers ondersteund kunnen worden bij het traject van idee naar BV.

Binnen de projecten kunnen ondernemers individueel ondersteund worden bij het vraagstuk: Is mijn plan technisch en commercieel haalbaar? TecnoFuture kan een inhoudelijke ondersteuningsrol bieden. Denk aan: matchmaking met interessante samenwerkingspartners, de screening van innovatieve ideeën en coaching van de ondernemers. Ook de samenwerking van ondernemers met specialisten op het gebied van de prototypeontwikkeling en het opstellen van een ondernemingsplan hoort daarbij. 


Business Development & Innovatie

Hoe kom je van vinding tot een concrete marktintroductie: de innovatie? Hiervoor kijkt TecnoFuture hoe kennisinstellingen (zoals bijvoorbeeld universiteiten) en ondernemers met elkaar in contact gebracht kunnen worden. Bijvoorbeeld bij R&D trajecten, innovatieonderzoeken en andere innovatie initiatieven. Ook bekijkt TecnoFuture hoe we slimme cross-overs kunnen maken door aansluiting te zoeken met andere sectoren.

Daarnaast biedt TecnoFuture ondersteuning op het gebied van business development door concepten te creëren voor nieuwe producten of diensten om duurzame groei te stimuleren. Tevens zal TecnoFuture bedrijven ondersteunen in het optimaliseren van technologiestrategieën en de creatie van nieuwe business die zal leiden tot een duurzaam concurrentievoordeel.


Internationalisering

TecnoFuture streeft naar duurzame internationale samenwerking. De internationale activiteiten zijn gericht op deelname aan internationale samenwerkingsprojecten of het ondersteunen van buitenlandse bedrijven die zich willen profileren in Europa en/of Nederland. Het is vooral belangrijk te analyseren waar behoefte aan is. Internationalisering valt daarom uit een in drie hoofdactiviteiten:

 • Internationale R&D en innovatiesamenwerking voor het versterken van nieuwe kennis en innovatie;
 • Handelsondersteuning: op het gebied van promotie en positionering, zowel in directe ondersteuning als voor handelsvraagstukken;
 • Begeleiding van buitenlandse bedrijven: bedrijven die zich in Nederland willen vestigen begeleiden bij de marktverkenning, de marktintroductie, new business creatie en promotie.


Marketing & Promotie

TecnoFuture wil bedrijven en organisaties graag helpen om succesvoller te worden in hun markt. De uitdagingen om dit te bereiken zijn divers: soms is er te weinig innovatief vermogen, soms denkt men te weinig klantgericht of is de commerciële organisatie onvoldoende in staat het geheel aan te sturen. Soms is de omgeving zo dynamisch dat men nog niet goed kan voorspellen welke kant het de komende jaren op moet gaan. Typische vragen waar ik als adviesbureau mijn tanden in wil zetten.

Typische marketing vraagstukken waarvoor men bij TecnoFuture terecht kan:

 • Het creëren van een evenwichtig portfolio aan producten en merken
 • Het samenstellen van een krachtige positionering in de markt
 • De meest succesvolle marktbewerking op basis van een marktverkenning
 • Het invoeren van klantgericht beleid (CRM)
 • Het continu meten en verbeteren van klanttevredenheid en NPS 
 • Het innoveren van het bestaande businessmodel
 • Het samenstellen van een marketingplan dat tot nieuwe business leidt 

TecnoFuture kan diverse promotiemiddelen ontwikkelen die klanten kunnen gebruiken om hun bedrijf te promoten. Het bedrijf herkenbaar maken met meer promotie en klantgerichte inspanningen via website, mobiele telefoon, tablets, e-commerce, sociale marketing, e-mail marketing en online reclamecampagnes, zodat een merkbeleving wordt gecreëerd die zich sterk onderscheidt en inspeelt op de doelgroep.